Contact usAbout usServicesNewsSite MapMembers listHome

تاریخچه

به موجب تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ، دولت مكلف گرديده ، جهت مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي ، توليد ، اشتغال ، تجارت و غيره فعاليت بخشهاي دولتي در اين زمينه را به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد ، و تشكلهاي صنفي و انجمنها ، بنا به تجويز قانون ، براي جانشيني در اين حوزه تاسيس گرديده‌اند . از طرف ديگر ، انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران در اجراي ماده 131 قانون كار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي‌باشد ، تشكيل و رسما و قانونا طي شماره 192 مورخ 2/3/1378 در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده است .
ماده 3- وظايف و اختیارات انجمن صنفي :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشدو با رعایت مقررات جاری کشور.
12 - عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.
13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
14- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.   
16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.
17- مشارکت صاحبان صنایع و کارفرمایان در تصمیم‌گیریهای مرتبط با امور صنف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری.
18- ایجاد انگیزه و رقابتهای مناسب تولید در صنف و صاحبان صنایع چوب و کاغذ ایران.
19- برنامه‌ریزی و مشارکت در زمینه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر اساس سیاستهای ارائه‌شده از سوی وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی ذیربط.
20- مشاوره با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و ارگانهای دولتی جهت تنظیم تعرفه‌های صادراتی و نیز تعرفه‌های واردات کالا در راستای حمایت از صنایع داخلی.
21- پیشنهاد نیازهای اعضاء انجمن به وزارتخانه‌های مربوطه در جهت حفظ و توسعه اشتغال.
22- ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی در تامین مواد اولیه با وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی در جهت افزایش تولید و حفظ اشتغال.
23- همکاری و تشریک مساعی در جهت اتخاذ تصمیم در مورد مجوز ورود و صدور کالاهای مشابه تولیدات صنایع چوب و کاغذ ایران با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به منظور حفظ ، بهبود و توسعه تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها و حفظ اشتغال.
24- بررسی مشکلات و تنگناهای صنف صاحبان صنایع چوب و کاغذ ایران و تهیه گزارشات و پیشنهادات لازم جهت ارائه به کمیسیونهای کار و سایر مراجع ذیربط.
25- همکاری و تشریک مساعی بمنظور اتخاذ تصمیم در تعیین استانداردهای لازم برای ورود خطوط تولید مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط.
26- ذکر مراتب فوق بعنوان بخشی از اختیارات انجمن تلقی شده و بهر حال انجمن می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری به ایفای وظایف قانونی خود اقدام نماید.

نام کاربر :
کلمه عبور :
عضویت در سایت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران می‌باشد .
استفاده از مطالب این وب‌سایت فقط با ذکر منبع بلامانع است .

Copyright 2008-2023, AIWIE, All rights reserved